Artist : Gchan Therabbit

ชื่อ Chilling working

Concept : ภาพหญิงสาวนั่งวาดรูปและทานโดนัทอยู่ตรงริมระเบียงยามเย็น อยากจะสื่อว่า เราสามารถวาดรูปได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม และเอนหลังหนุนหมอนสบายๆ พรางสัมผัสบรรยากาศชิลๆยามเย็นได้เต็มที่ค่ะ

Artist : Gchan Therabbit
https://twitter.com/GchanTheRabbit , Facebook Gchan Therabbit