Artist : SAVOLTE

“SELF”
หากถามว่า…พลังอะไรที่แฝงอยู่ในทุก (คน) สิ่งมีชีวิต แต่แตกต่างกัน? เป็นคำถามพื้น ๆ ที่คำตอบนั้นลึกซึ้งและคงแตกต่างกันไปตามความคิดของแต่ละคน คำตอบของผมนั้นเรียบง่าย พลังที่ผมคิดว่าทุกคนนั้นมีเหมือน ๆ กัน ก็คือ “พลังในการสร้างสรรค์” ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดา หรือสุดยอดอัจฉริยะก็ตาม !

พลังในการสร้างสรรค์ พร้อมที่เปล่งประกายให้กับเหล่าผู้คนที่มีความทะเยอทะยานทุ่มเทพลังงานและเวลาทั้งหมดให้กับสิ่งที่ตนเองสนใจ หากเพียงแค่กล้าที่จะแตกต่าง และเป็นตัวของตัวเอง ! โปรดจงทำลายโซ่ที่ผนึกพลังเหล่านั้นเอาไว้ซะ !!

Concept – กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง และทำลายโซ่ที่คอยฉุดรั้งพรสวรรค์ของเราเอาไว้ให้สิ้นซาก ! ถึงตอนนั้น มุมมองต่อโลกของคุณจะเปลี่ยนไป และมีสีสันขึ้นมาทันตาใด

Artist : SAVOLTE
X : @SAVOLTE
IG : @savolteofarc