Artist : Fatbear

ชื่อภาพ : เพื่อนร่วมทาง
เส้นทางของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีจิ้งจอกเป็นเพื่อนคอยช่วยให้ผลงานศิลปะแต่ละชิ้นออกมาสมบูรณ์แบบ

Artist : Fatbear
IG : fatbear__sang