Artist : ZeVi

ชื่อภาพ : stART my World

Concept : เด็กหนุ่มผู้หลงใหลในงานศิลปะ เขาชอบสร้างสรรค์งานออกมาจากจินตนาการของเขาเอง และเขาฝันว่าสักวันโลกในจินตนาการของเขาจะเป็นจริงขึ้นมา
วันหนึ่งเขาได้พบกับปากกาวิเศษพร้อมกับFenixน้อย เขาจึงได้หยิบมันขึ้นมาปลดปล่อยจินตนาการของตัวเองและสร้างสรรค์โลกที่เขาต้องการจะให้เป็น

Artist : ZeVi
X : @zevi_ii