Artist : DestopiaX

ชื่อภาพ : My pen to My colorful art!
หลายๆครั้งที่เรามักจะมีจินตนาการในหัวเป็นภาพแบบนั้น เป็นภาพแบบนี้ บางครั้งหลายคนก็เลือกที่จะละทิ้งมันให้เป็นเพียงจินตนาการในความคิดและในความฝัน แต่จะดีแค่ไหนถ้าเพียงแค่เราจับปากกานั้นขึ้นมาและแต่งแต้มมันให้ออกมาเป็นจริงที่มีสีสันและสวยงาม แสดงให้ใครๆเห็นว่าจินตนาการของเรามีสีสันขนาดไหน

Artist : DestopiaX
IG : destopia_x