Artist : อั้มอ้าม

“ย้อนฝันในวัยเด็ก”

เด็กน้อยมักจะมีจินตนาการและความชอบที่แปลกใหม่อยู่เสมอ จึงเป็นคอนเซปต์ในการวาดภาพนี้ โดยเด็กน้อยกับจิ้งจอกของ XPPen ได้อยู่ในป่าที่มีสีสันสดใสและรายล้อมไปด้วย ต้นไม้ พุ่มหญ้า กล่องของขวัญ ลูกโป่ง พร้อมความฝันในวัยเด็ก

Artist : อั้มอ้าม