Artist : เตชิ

Taro the fox
จิ้งจอกเด็กที่เติบโตมา ท่ามกลางแสงแห่งรุ่งอรุณในวันใหม่ และเป็นตัวแทนของไพ่ทาโร่ ที่ชื่อเดอะซัน

Artist : เตชิ
Ig:tksssssk