Artist : ดวิษา คล้ายมุข

อยากวาดอีกครั้ง

แรงบันดาลใจของภาพนี้เกิดจากการที่การประกวดครั้งนี้ทำให้หนูได้กลับมาวาดภาพและมีความสุขกับการวาดภาพอีกครั้ง หนูอยากถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองที่รู้สึกเหมือนต้องมนต์ไปกับช่วงเวลาที่ได้วาดภาพ ตัวละครที่กำลังวาดภาพอยู่ก็เปรียบเสมือนกับตัวหนูที่ได้อยู่ในห้วงของความสุขและห้วงของเวทมนต์ที่เกิดขึ้นจากการวาดภาพ โดยอยากให้คนดูเกิดความรู้สึกต่อภาพที่ว่า เมื่อใช้สินค้าของ XPPen แล้ว เราจะทำอะไรก็ได้ จะเป็นใครก็ได้ เราสามารถเสกสร้างทุกสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยมือของเรา ซึ่งตัวละครที่ออกแบบมานั้น ไม่ได้มีลักษณะที่หวือหวามากจนเกินไป อยากให้ดูเข้าถึงคนที่เห็นภาพได้มากที่สุด ให้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับคนคนหนึ่งที่อยากจะวาดภาพ แต่เมื่อไหร่ที่ได้วาดภาพแล้วคนคนนั้นก็จะเหมือนถูกต้องมนต์และมีความสุข อยากให้ตัวละครนี้และการวาดภาพนั้นสื่อถึงความธรรมดาที่เรียบง่ายแต่แสนวิเศษ

Artist : ดวิษา คล้ายมุข
X,ig: @mayviiistudio