Artist : ดุ๋ย ดุ๋ย

Penny สาวน้อยนักวาดกับชีวิตที่เร่งรีบ

สาวนักวาดนอนน้อยตื่นสายเพราะการทำงานดึก ด้วย Deadline ที่ไม่เคยรอใคร การใช้ชีวิตที่ต้องตรงต่อเวลานั้น ไม่เหมาะกับสาวน้อยคนนี้นัก จึงมีแมวน้อยXP-PEN [ได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่น Artist Pro 16TP] คอยเตือนรายการทำงานให้เลื่อนไหลกับเพนนี

Artist : ดุ๋ย ดุ๋ย
https://www.facebook.com/nic.ki.98284