Artist : ธนวิทย์

ชื่อภาพ Continue drawing in dragon year

แนวคิดสำหรับภาพนี้คือ เวลาตัวผมวาดรูปในภาพเหมือนกำลังท้าทายอยู่ตลอด ทั้งเรื่องแนวคิดการวาด ภาพว่าจะเป็นยังไง ตัดเส้นยังไง ลงสียังไง จัดวางองค์ประกอบแบบไหน วางแผนการวาดอยู่ทุกครั้งระหว่างการวาดและลงมือสร้างผลงานมาเรื่อยมา คิดว่าคงเหมือนตัวเอกการ์ตูนต่อสู้ที่เก็บประสบการณ์และท้าทายบอสตรงหน้า เลยวาดผลงานชิ้นนี้ออกมา ส่วนคาแรคเตอร์ที่ออกแบบจะเป็นตัวบอสแทนที่จะเป็นตัวเอก เพราะการวาดประกวดนี้ออกแบบตัวละครก็เหมือนการท้าทาย ผมเลยให้มันเป็นบอสซะเลย ยังไงผมก็วาดรูปเป็นประจำอยู่แล้วก็ให้ตัวนี้แทนบอสประจำปีนี้ ซึ่งก็เป็นปีมังกรพอดี เพิ่มเติมคือหนวดหมึกให้สื่อถึงการงานที่เยอะและยุ่งเหยิง ส่วนที่มันออกอุปกรณ์วาดรูป เพราะให้เห็นถึงเวทีที่ผมกำลังสู้อยู่ครับ

Artist : ธนวิทย์