Artist : พมพอน

ชื่อภาพ : REALize

ด้วยปากกาเพียงหนึ่งด้ามก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นจริงได้

แนวคิดในการออกแบบคาแรคเตอร์นี้คือการนำความเป็นเทคโนโลยี ความสมัยใหม่ มาผสมกับความเป็นไทย จึงได้ออกมาเป็นน้องจิ้งจอกในชุดไทยประยุกต์ที่สามารถสื่อถึงภาพลักษณ์ของ XPPen Thailand

Artist : พมพอน
IG : @jxmmxxz