Artist : หมาเผือก

ชื่อภาพ สิ่งใหม่คือแรงบรรดาลใจ
ด..ด.ด..ได้ยังคะ??? เสียงสั่นๆจากจิ้งจอกน้อย Penni ผู้รักในการสร้างสรรค์และการค้นหาสิ่งใหม่ๆ
การสำรวจที่ต่างๆมันทำให้เราได้ค้นพบกับสิ่งใหม่ที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน ผู้คนสถานที่และวัฒนธรรมต่างๆในที่นั้นๆ ล้วนมีเอกลักษณ์มีเสน่ในตัวเองซึ่งกำลังรอการค้นหา ซึ่งการได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของเราได้เป็นอย่างดี

การออกแบบได้ใช้แนวคิดการออกสำรวจ จึงออกแบบน้องให้เป็นแนวๆ แบคแพ็คเกอร์ ที่พกพาเมาส์ปากกาติดตัวไปด้วยตลอดเวลาเพื่อค้นหาแรงบรรดาจใจและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ทุกที่!

Artist : หมาเผือก
เพจ หมาเผือก