Artist : แมวฉันต้องได้กินอยู่เยี่ยงราชา

お稲荷さん (โอะอินาริซัง) – ท่านสุนัขจิ้งจอก

ญี่ปุ่นโบราณมีความเชื่อในเทพเจ้าและธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายจนมาถึงในปัจจุบันถึงแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ความเชื่อในเทพเจ้าที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นที่นิยมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเสมอมา
เราคงคุ้นเคยกับศาลเจ้าญี่ปุ่นที่เรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกว่ามีรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกอยู่ด้วย สุนัขจิ้งจอกเหล่านั้นเป็นบริวารของเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของญี่ปุ่นโบราณ สุนัขจิ้งจอกแต่ละตัวจะมีหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายมาจากเทพเจ้า

จิ้งจอกน้อยตัวหนึ่งแต่เดิมถือสาร เป็นเครื่องหมายว่าน้องมีหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และเทพเจ้า น้องเพียรพยายามบำเพ็ญเพียรจนมีเก้าหางและใช้แต้มบุญของตัวเองแปลงกายเป็นมนุษย์ได้สำเร็จ เจ้าจิ้งจอกน้อยยังคงทำงานอยู่ในศาลเจ้าในฐานะข้ารับใช้ เป็นมิโกะสาวน้อยผู้แสนบริสุทธิ์ผู้ที่ทำการรับสารจากเทพเจ้าและส่งมาให้มนุษย์ได้รับรู้อีกต่อหนึ่ง แต่เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีของมนุษย์ น้องจึงเปลี่ยนจากสารเป็นอุปกรณ์ของXp pen เพื่อแทนม้วนสารซึ่งแต่เดิมหมายถึงการรับ-ส่งสารระหว่างมนุษย์และพระเจ้า มาพร้อมXPPen Fenix FoxมาสคอทของXP penเพราะเราเป็นจิ้งจอกเหมือนกันยังไงหล่ะ!!

รอบข้างเป็นShideเพื่อสื่อถึงเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ ชิเดะเป็นกระดาษที่มีรูปทรงเหมือนสายฟ้า รูปทรงนี้แสดงถึงพลังอันไร้ขีดจำกัดของเหล่าทวยเทพและปรกติจะเป็นสีขาว แต่งวดนี้มีหลากสีเพื่อสื่อถึงการสร้างสรรค์ที่หลากหลายที่เกิดขึ้นได้ผ่านอุปกรณ์Xp pen ของน้องจิ้งจอกคนนี้

Artist : แมวฉันต้องได้กินอยู่เยี่ยงราชา